0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Hizmetler

Kombi bak?m? yapmak için öncelikle kombi bak?m?na uygun cihazlara sahip olmak gerekir. Kombi bak?m? yapmay? bir çok servis ve kombi kullan?c?s? kombi temizli?inden ibaret zannediyor. Araban?z? bak?m için götürdü?ünüz oto servisi sadece y?kasa bak?m yapm?? olmuyorsa, kombi bak?m?nda da ayn?...
Çok farkl? petek temizleme ücretleri görebilirsiniz. Petek temizleme ücretleri hakk?nda Google da bir kaç arama yaparsan?z farkl? kalorifer temizli?i yapar firmalara veya ustalara ula?abilirsiniz. ServisMerkezi.com.tr olarak en uygun fiyatlarla petek temizl?i hizmetini bizden alabilirsiniz. Kalorifer tesisat uzmanlar?m?z yerden ?s?tma olsun,...
Kombi kart tamiri için ?stanbul d???nda sorun ya?ayan teknik servisler veya kombi kullan?c?lar? için kargo ile hizmet veriyoruz. Ar?zal? oldu?unu dü?ündü?ünüz kombi kartlar?n? kombi kart tamiri yaptormadan veya kombi kart?n? de?i?tirmeden önce bize gönderirseniz Tasar?m? ve pantenti bize ait olan...
Samsun kombi servisi firmam?z teknik hizmete girmi?tir. Samsun kombi servisi olarak marka ay?rmadan Samsun’da kombi servis sorunu ya?ayan tüm do?algaz kullan?c?lar?na kombi bak?m?, kalorifer temizleme, kalorifer su kaça?? tespiti, termal kamera ile ?s? kay?plar? tespiti yapmaktay?z. Samsun kombi servisleri uzmanlar?m?zn...
Sitemiz çok k?sa bir süre önce yay?na ba?lad? fakat kombi servisi teknisyenlerimiz ?stanbul genelinde kombi servisi ve bak?m hizmeti yapmaya h?zl? ba?lad?. Marka ve model ne olursa olsun kombi servisi personelimiz garantili ve 24 saat servis hizmeti veriyor. Kombi cihazlar?n?z?...
Türkiye’de genellikle ?s?namama problemlerinde veya do?algaz faturas? az gelsin diye yap?lan i?lemler aras?nda ilk akla gelen kombi bak?m? olur. Malesef bu hareket tasarruf için ve daha iyi ?s?na bilmeniz için yeterli bir i?lem de?ildir. Kombi bak?m? güvenli ?s?nma ve ileride...
Kliman?z var fakat so?utma veya ?s?tma problemi mi? ya??yorsunuz. Klima sorunlar?n?z? bize iletebilirsiniz. Kliman?z?n markas? ne olursa olsun klima servisi ekibimiz kliman?z?n sorununu garantili olarak ortadan kald?racakt?r. 7.000 Btu dan 45.000 btu ya kadar kasitedeki klima cihazlar?n?z?n montaj, bak?m ve servis...
Kombi uzmanlar?m?z bizi arad???n?z andan itibaren kombi ar?zan?z?n gün içerisinde çözülmesi için hareket etmektedir. Öncelikle telefonda firmam?za iletti?iniz ar?zaya neden olabilecek parçalar? adresinize ula?madan önce araçlar?nda bulundurarak kombi ar?zan?z?n ilk evinize geldiklerinde ortadan kalkmas?n? sa?larlar. Kombi servis hizmeti veren tüm...