0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Kombi Servisi

Samsun kombi servisi firmam?z teknik hizmete girmi?tir. Samsun kombi servisi olarak marka ay?rmadan Samsun’da kombi servis sorunu ya?ayan tüm do?algaz kullan?c?lar?na kombi bak?m?, kalorifer temizleme, kalorifer su kaça?? tespiti, termal kamera ile ?s? kay?plar? tespiti yapmaktay?z. Samsun kombi servisleri uzmanlar?m?zn...
Sitemiz çok k?sa bir süre önce yay?na ba?lad? fakat kombi servisi teknisyenlerimiz ?stanbul genelinde kombi servisi ve bak?m hizmeti yapmaya h?zl? ba?lad?. Marka ve model ne olursa olsun kombi servisi personelimiz garantili ve 24 saat servis hizmeti veriyor. Kombi cihazlar?n?z?...
Kombi uzmanlar?m?z bizi arad???n?z andan itibaren kombi ar?zan?z?n gün içerisinde çözülmesi için hareket etmektedir. Öncelikle telefonda firmam?za iletti?iniz ar?zaya neden olabilecek parçalar? adresinize ula?madan önce araçlar?nda bulundurarak kombi ar?zan?z?n ilk evinize geldiklerinde ortadan kalkmas?n? sa?larlar. Kombi servis hizmeti veren tüm...