0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Petek Temizleme Eğitimi

petek temizleme e?itimiPetek temizleme e?itimi almak istermisiniz? Do?algaz ve kalorifer kullan?c?lar? için petek temizleme e?itimi ba?latt?k. Uygulamal? olarak yapt???m?z petek temizleme e?itimi ile do?algaz kullan?c?lar? evlerinde kirli peteklerini kendileri temizleyecek. Her y?l yüksek do?algaz faturas? ödeyen kullan?c?lar bu faturalar?n yan?nda bir de peteklerinin alt k?s?mlar? ?s?nmad??? için petek temizleme hizmeti için yüksek bedeller ödemekte. M?CROLOJ? Teknik Bilimler Atölyesi olarak petek temizleme ihtiyac? olan tüm tüketicilerin evlerinde birebir olarak uygulamal? petek temizleme e?itimi yap?yoruz.

Türkiye’de ilk defa kombi tamir ve klima tamir e?itimlerini yaparak binlerce ki?iyi meslek sahibi yapt?k. Petek temizleme e?itimi yaparak tüketicilerin teknik servislere olan mecburiyetlerini ortadan kald?r?yoruz. Petek temizlik e?itimi ile beraber kombi bak?m e?itimide alabilirsiniz.

Teknik ekibimiz sadece peteklerin nas?l temizlenmesi gerekti?ini ö?retmeyecek, ayn? zamanda ayn? gün teknik ekibimizle beraber petekleri tüketiciler uygulamal? olarak temizleyecekler. Evinizden ayr?lmadan önce firmam?z taraf?ndan bir sonraki senelerde peteklerinizi rahatl?kla temizlemeniz için kalorifer hatt?n?za petek temizleme sistemini kuraca??z ve çok kolayl?kla peteklerinizi kendiniz temizleyeceksiniz.

Google’da bu konu ile alakal? yapt???n?z aramalar; petek temizli?i fiyat?, Petek temizli?i nas?l yap?l?r?, petek temizleme nas?l oluyor?, petek temizleme makinas?, petek y?kama makinas? fiyatlar?

Referanslar?m?z için web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz; http://www.kombiegitimi.com