0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

"kalorifer" ile Etiketlenen Konular

Microloji teknik bilimler atölyesi olarak, Kalorifer temizlik kimyasal?m?z sat??a sunulmu?tur. Kalorifer peteklerinde olu?an tortular? kombi ve peteklerinize zarar vermeden temizleyen petek kimyasal?m?z çok uygun fiyatlarla sat?lmaktad?r. Kimyasal?m?z?n hammadesi yurt d???ndan ithal edilmekte ve uzun y?llard?r kombi servis ve kalorifer temizlik...
Türkiye’de genellikle ?s?namama problemlerinde veya do?algaz faturas? az gelsin diye yap?lan i?lemler aras?nda ilk akla gelen kombi bak?m? olur. Malesef bu hareket tasarruf için ve daha iyi ?s?na bilmeniz için yeterli bir i?lem de?ildir. Kombi bak?m? güvenli ?s?nma ve ileride...