0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Klima Tamir Eğitimi

Klima tamir e?itimi almak istermisiniz? 7,000 btu’dan 45,000 btu’ya kadar split klimalara bak?m yapabilir, ar?zalar?n? giderebilirsiniz. Ayn? zamanda pratik klima montaj? ve ke?iflerinide yapabilirsiniz. Yüksek kazançl? ve sürekli çal??abilece?iniz bir mesle?iniz olsun istiyorsan?z klima tamir e?itimi tam size göre. Klima e?itimlerimizin sonunda Milli E?itim s?n?v?na girerek klima teknik servis sertifikas? almaya hak kazanabilirsiniz.

Klima tamir e?itimi uygulama ve teorik olarak yap?lmaktad?r. Gaz verme, Gaz toplama, Vakuma alma, Bak?m ve Ar?za bulma i?lemleri uygulamal? olarak yap?lmaktad?r. Ayn?za zamanda ke?if yapma ve montaj e?itimlerimizde i?lemi? oldu?umuz konular içerisinde yer almaktad?r.

Klima teknisyenli?i mesle?ine geçi? yapmak isteyen veya yüksek kazançl? yeni bir meslek sahibi olmak isteyen herkesi klima servis e?itimine bekliyoruz. Klima servis teknisyenli?i hakk?nda internette k?sa bir ara?t?rma yapabilirsiniz. Bu ?ekilde klima servislerinin klima elemanlar?na ne kadar çok ihtiyaç duydu?unu göreceksiniz.

Detayl? Bilgi için: 0553 444 30 30  www.klimakursu.com