0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Kombi Tamir Eğitimi

kombi kursuKombi tamir e?itimi alarak hemen çal??maya ba?layabilirsiniz. ?? arayanlar , yeni meslek edinmek isteyenler veya aktif olarak çal??an ki?iler ek gelir olarak yapacaklar? yüksek gelirli bir i? sahibi olabilirler. Kombi e?itimi alan bir çok kursiyerlerimiz aras?nda emekliler bulunmakta. Sizde kombi tamir e?itimi ile k?sa sürede hayata boyunca para kazanaca??n?z ve gelir sorunu ya?amayaca??n?z meslek sahibi olabilirsiniz.

E?itimlerimizin sonunda s?nav? kazanan ki?iler Milli E?itim sertifikas? sahibi olmaktad?r. Kombi ve klima E?itimlerimiz ?stanbul merkez ofisimizde yap?lmaktad?r. Bugüne kadar neredeyse Türkiye’nin her ilinden kombi e?itimi almak için bize geldiler. Ad?yaman, Gaziantep, Kars, Manisa, Kahramanmara?, Urfa, ?zmir, Antalya, Diyarbak?r, Adana, Malatya, Isparta, Konya, Rize, Ordu, Samsun, Artvin, Zobguldak, Kayseri, Kütahya, K?r?ehir, K?r?kkale, K?rklareli, Ayd?n, ?zmir, ?stanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Eski?ehir, Bart?n, Kastamonu, Çanakkale, Tekirda?, Hollanda, Amerika, ?ngiltere, Avusturya, Azerbaycan, K?br?s gibi yerlerden kursiyerlerimiz oldu.

Sizleride aram?zda görmek isteriz. Detayl? Bilgi ?çin: 0553 444 30 30 ve www.kombiegitimi.com