0553 444 30 30

Sosyal Medyada Biz}

Yönetim Kadrosu

atabeyAtabey Akbulak : 1973 do?umluyum , ?stanbul Tekstil Meslek Lisesi’nde ?plik Teknolojisi ve Eski?ehir Anadolu Üniversitesi’nde Çal??ma Ekonomisi Endüstri ?li?kileri okudum. Çok küçük ya?lardan itibaren okuluma devam ederken teknik servislerde çal??t?m. 1990 y?l?nda ilk kombi e?itimini alan teknisyenlerden birisi olmaktan gurur duyuyorum. O y?ldan günümüze kadar kombi ve klima cihazlar?n?n sat?? sonras? hizmetler departman?nda aktif olarak çal??t?m.

Çal??t???m Firmalardan Ba?z?lar?: Vaillant, Fakir, Buderus, Viessmann, Alarko, Shell

 

 

 

 

SAH?P OLDU?UM SERT?F?KALARDAN BA?ZILARI

VA?LLANT KOMB? SERV?S E??T?M?
BUDERUS KOMB? SERV?S E??T?M?
BUDERUS KL?MA SERV?S E??T?M?
GOODMAN KL?MA SERV?S E??T?M?
BUDERUS YO?U?MALI KOMB? SERV?S E??T?M?
BUDERUS MERKEZ? S?STEM E??T?M?
BUDERUS KOMB? YO?U?MALI KAZAN E??T?M?
ALARKO KOMB? SERV?S E??T?M?
ALARKO KL?MA SERV?S E??T?M?
ATAG YO?U?MALI KOMB? E??T?M? (ALARKO)
V?ESSMANN KOMB? SERV?S E??T?M? (GEBZE)
V?ESSMANN YO?U?MALI KOMB? SERV?S E??T?M? (GEBZE)
LG KL?MA SERV?S E??T?M?
BAYMAK KL?MA SERV?S E??T?M?
BAYMAK GÜNE? ENERJ?S? SERV?S E??T?M?
SHELL TERMOKONFOR TEKN?K SERV?S E??T?M?
DO?ALGAZ TEKN?SYENLER ODASI DO?ALGAZ ?Ç TES?SAT E??T?M?
A?RFEL KL?MA SERV?S E??T?M?
A?RFEL KOMB? SERV?S E??T?M?
H?CON KL?MA SERV?S E??T?M?
ISITMA-SO?UTMA VAKFI BAKIR BORU KAYNAK E??T?M?
ISITMA-SOGUTMA VAKFI GAZ ?ARJI VE VAKUMA ALMA E??T?M?
YANGIN SÖNDÜRME E??T?M? (?ZM?T)
DEPREM KURTARMA E??T?M? (?ZM?T)
?LK YARDIM E??T?M? (SHELL)
?LER? SEV?YEDE ENDÜSTR?YEL ELEKTRON?K KART ONARIM E??T?M? (ANKARA) 2010
MESLEK? E??T?M PROGRAMI BA?ARI BELGES? (EMLAK KOM?SYONCULARI ODASI)
GAZ YAKICI C?HAZLAR BAKIM, ONARIM TEKN?K SERV?S (M?LL? E??T?M’DEN) 2011
KL?MA BAKIM, ONARIM TEKN?K SERV?S (M?LL? E??T?M’DEN) 2011
SIHHI TES?SAT (M?LL? E??T?M’DEN) 2011
DO?ALGAZ ?Ç TES?SAT (M?LL? E??T?M’DEN) 2011
TURKAK MESLEK? YETERL?L?K BELGES? 2013
MYK GAZ YAKICI C?HAZLAR TEKN?K SERV?S PERSONEL? BELGESL 2013
TESTO BACA GAZI ANAL?Z? VE ÖLÇÜMLEND?RME BELGES? 2013

servis telefonlar?